BEZPEČNOSŤ A ČINNOSŤ ČLOVEKA – VZDELÁVANIE, VEDA, PRAX -- 2011

Type of event: Conference › International (foreign outside ČR)
Event dates: 17.03.2011 - 19.03.2011
Event location: Kyejv, Ukrajna
Organizer: NÁRODNÁ LETECKÁ UNIVERZITA
Professional sponsor of event: ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Link to conference site: http://www.safety-konf.narod.ru
Keywords: bezpečnosť veda
Working languages:

The main objective

Cieľom konferencie je vymena teoretickych poznatkov ziskanych z vyskumnej činnosti a praktickych skušenosti aktuáľneho stavu vívoja nepretržiteho vzdelania v oblasti bezpečnosti, a nové aspekty jej smerovania. Problematiká ochrany osob a majetku a z ulohy ľudskeho činiteľa v riešeni mimoriadnych javov.

Topic circuits

Vzdelanié v oblasti bezpečnosti Teoretickí zasady bezpečnostej činnosti človeka (SECURITOLOGIA). Vyskumná činnosť a praktická skušenosť v oblasti bezpečnosti Doprava v krizovych situaciach

Next information

Workshop Eurointegrácia a vzdelanie v oblasti bezpečnosti Zasadnutie Európskej asociácie pre bezpečnosť (EAS) Moderné technológie a výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia Rokovací jazyk: ukrajnský,anglický, slovenský, poľský, český, ruský.

Information about the event entered:
MUDr Batyr Chalmuradov, CSc (safety.konf@gmail.com)
Last update: 11.10.2010 02:23

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event