Current issues of criminal law in theory and practice - 5th

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 21.03.2017
Event location: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Organizer: Katedra trestného práva, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Professional sponsor of event: doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
Link to conference site: http://akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost
Keywords: Criminal law Substantive criminal law criminal procedure law Criminal Code Criminal Procedure
Working languages: Czech
Polish
Slovak

The main objective

Hlavným cieľom interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je na základe tradície pokračovať v organizovaní konferencie k aktuálnym otázkam trestného práva v teórii a praxi. Základným prvkom konferencie je výmena poznatkov z oblastí trestného práva  hmotného ako aj trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v oblastiach, ktoré sú príbuznými teórii trestného práva, ale aj aplikačným problémom.

Topic circuits

  • trestné právo hmotné
  • trestné právo procesné

Next information

Zaslanie prihlášky a anotácie na: veronika.markova@minv.sk do 01. 02. 2017

Zaslanie príspevku na: veronika.markova@minv.sk do 21. 03. 2017

a iné podľa potreby (účastnícky poplatok a pod.)

-          účastnícky poplatok  - 10 € - bližšie informácie v pozvánke a na internetovej stránke

Information about the event entered:
Mgr. Martin Mišota, (Martin.Misota@minv.sk)
Last update: 20.12.2016 13:08

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event