12th International Workshop on Knowledge Management

Type of event: Workshop › International (foreign outside ČR)
Event dates: 12.10.2017 - 13.10.2017
Event location: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 08 Trenčín
Organizer: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Professional sponsor of event: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Link to conference site: http://www.vsm.sk/svk/veda-vyskum/konferencie-seminare/6th-international-workshop-on-knowledge-management/6th-international-workshop-on-knowledge-management.html
Keywords: Knowledge Management; Industry 4.0; Quality; Data Mining; CAQ
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) organizuje každoročný „Medzinárodný workshop ZNALOSTNÝ MANAŽMENT“ (12. ročník IWKM). V tomto roku bude kľúčovou témou „Znalostný manažment ako rámec pre PRIEMYSEL 4.0“.

Topic circuits

  • Znalostný manažment (Knowledge Management - KM) a jeho aplikácie
  • KM a Priemysel 4.0
  • KM a CAQ v manažérstve kvality
  • KM v malých a stredných podnikoch
  • Zdieľaná ekonomika
  • Kreatívny priemysel
  • Simulácia a virtuálna realita

Next information

IWKM aktivity:
V predchádzajúcom roku sme začali organizovať prakticky zamerané predkonferenčné semináre (S1, S2), ktoré sú dobrou príležitosťou pre nadviazanie spolupráce s praxou, resp. firmami, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Budú sa konať vo štvrtok 12. októbra:

Téma seminára S1: Nástroje pre data mining a počítačová podpora systémov manažérstva kvality (CAQ).
Seminár S2 bude organizovaný následne, ako panelová diskusia o praktickej implementácii znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch.

Prezentácia konferenčných príspevkov bude nasledovať po seminári S2 (vo štvrtok poobede) a pokračovať 13. októbra doobeda.

Na štvrtok večer je naplánované neformálne spoločenské stretnutie pre aktívnych účastníkov IWKM.

Novinkou tohto ročníka bude prezentácia firiem a „JOB FAIR“ pracovných príležitostí pre študentov a absolventov. Bude prebiehať súbežne s ďalšími aktivitami IWKM.

Registrácia:
Ak chcete navštíviť akúkoľvek aktivitu IWKM, zaregistrujte sa pomocou nášho elektronického formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5K71XI8ASpUa4sSVstmywRAknn36A8iK3WNsupxSo74UwMA/viewform

Dôležité dátumy:
Predbežný abstrakt a registrácia prostredníctvom e-formulára: 10. augusta 2017
Informácia o prijatí
/ zamietnutí: 31. augusta 2017
Platba a zaslanie konečnej verzie príspevku: 21. septembra 2017
IWKM 2017
: 12 – 13. októbra, 2017

IWKM je od svojho založenia populárnym fórom pre intenzívne a produktívne formálne a neformálne diskusie k téme znalostný manažment, ktorého súčasťou je aj manažérstvo kvality produkcie. Bude nám cťou sa tu s Vami stretnúť.

 

Kontakt: iwkm@vsm.sk 

Ing. Renata Janošcová, PhD.

Mobil: +421 (0)905 762 128

Information about the event entered:
Ing. Renata Janošcová, PhD. (janoscova@gmail.com)
Last update: 25.07.2017 11:59

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event