e-kurz - Techniky stabilizácie stromov v sídlach

Course name Techniky stabilizácie stromov v sídlach
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Author Ing. Ján Kollár,PhD.
Key words strom stabilizácia prevádzková bezpečnosť väzba
WWW http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=257
Area Krajinná a záhradná architektúra
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Target group VŠ štúdium denné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Number of graduates 40
Implementation v rámci projektu
Number of topics 2
Time needed 45
Annotation Cieľom kurzu je prezentácia možností stabilizácie rizikových stromov v sídlach pomocou rôznych techník (bezpečnostných väzieb a iných pomocných konštrukcií) využívaných v arboristike. Kurz je zameraný najmä na aktuálne najviac používané systémy stabilizácie stromov.
Used components webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Year of course start 2015
Contact the author of the course: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (viera.paganova@uniag.sk)

Last update: 14.01.2016 12:34

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course