e-kurz - Systematika rezu stromov

Course name Systematika rezu stromov
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Author prof. Ing. Viera Paganová,PhD.
Key words stromy biológia stromov rez stromov techniky rezu systém rezu
WWW http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=271
Area Krajinná a záhradná architektúra
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Target group VŠ štúdium denné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
Number of graduates 40
Implementation v rámci projektu
Number of topics 6
Time needed 60
Annotation Kurz oboznamuje s biologickými princípmi rezu stromov a procesmi, ktoré v organizme stromov prebiehajú ako reakcia na rez. Vysvetľuje štandardné techniky pre správny výkon rezu, definuje systém rezu stromov vo vzťahu k ich životnému cyklu. Súčasťou kurzu je slovník odbornej terminológie a obrazová dokumentácia so samostatnou výpovednou hodnotou.
Used components webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Year of course start 2016
Contact the author of the course: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (viera.paganova@uniag.sk)

Last update: 12.01.2016 10:24

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course