e-kurz - Ochrana a ošetrovanie stromov

Course name Ochrana a ošetrovanie stromov
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Author Ing. Ján Kollár,PhD.
Key words ochrana strom ošetrovanie poškodenie
WWW http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=247
Area Krajinná a záhradná architektúra
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Target group VŠ štúdium denné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Number of graduates 40
Implementation v rámci projektu
Number of topics 3
Time needed 45
Annotation Prehľad najčastejších typov a foriem poškodeniami stromov v urbanizovanom prostredí. Na základe opisu a obrázkovej predlohy sa účastník kurzu naučí identifikovať jednotlivé typy poškodenia stromov. Prostredníctvom individuálnych získa zručnosti pre identifikáciu poškodení v terénnom prieskume. Naučí sa používať metódy a prostriedky pre zmiernenie následkov poškodenia, ako aj metódy prevencie ich vzniku.
Used components webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Year of course start 2015
Contact the author of the course: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (viera.paganova@uniag.sk)

Last update: 14.01.2016 14:12

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course