e-kurz - Hodnotenie a oceňovanie drevín

Course name Hodnotenie a oceňovanie drevín
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Author Ing. Marcel Raček,PhD.
Key words stromy kry hodnotenie inventarizácia parametre spoločenská hodnota
WWW http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=268
Area Krajinná a záhradná architektúra
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Target group VŠ štúdium denné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Number of graduates 40
Implementation v rámci projektu
Number of topics 4
Time needed 60
Annotation Kurz oboznamuje s parametrami, ktoré sa snímajú pri inventarizácii drevín. Uvádza prehľad metód, ktoré sa využívajú pri hodnotení a oceňovaní drevín. Cieľ kurzu - poskytnúť informácie o postupe pri inventarizácii drevín a kvalifikovanom snímaní dát. Získať zručnosti pri zbere dát, ich spracovaní a praktickej aplikácii.
Used components textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Year of course start 2015
Contact the author of the course: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (viera.paganova@uniag.sk)

Last update: 14.01.2016 11:24

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course