Univerzita J. Selyeho v Komárne - Predĺžený termín na podávanie prihlášok

01.06.2019

Univerzita J. Selyeho v Komárne predĺžila termín na podávanie prihlášok na nasledovné študijné programy:


I. stupeň vysokoškolského štúdia: 30. 06. 2019

Na nasledovné študijné programy:

Aplikovaná informatika - denná
Obchod a marketing - denná
Podnikové hospodárstvo a manažment - denná a externá
Rozvoj vidieka - denná
Pedagogika a vychovávateľstvo - denná
Predškolská a elementárna pedagogika – denná
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo biológie (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo chémie (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo informatiky (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo matematiky (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo katechetiky (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo histórie (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácií) - denná
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácií) - denná

I. stupeň vysokoškolského štúdia: 30. 07. 2019

Na na nasledovné študijné programy:

Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť - denná

Zdroj: https://www.ujs.sk/sk/termin-podania-prihlasky.html