Pripravovaný nový magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo

24.05.2019

Vážení uchádzači o štúdium na Fakulte zdravotníctva TnUAD, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Fakulta zdravotníctva pripravuje nový magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo v dennej a externej forme štúdia.

Podľa zápisnice zo zasadnutia Akreditačnej komisie, konaného v dňoch 24.4. – 25.4.2019, je Fakulta zdravotníctva TnUAD spôsobilá uskutočňovať uvedený študijný program.

Informácie o termíne podávania prihlášok pre akademický rok 2019/2020 a ďalšie podrobnejšie informácie zverejníme v krátkom čase.

Zdroj: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=475&cHash=5df6369e9b30d45cc60d215bc0242214