Predĺžené podávanie prihlášok na Strojnícku fakultu STU v Bratislave

23.04.2019

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave predĺžila 1. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium. Prihlášky je možné podávať do 31.5.2019.

Zdroj: https://www.sjf.stuba.sk/