ONLINE: FAD OPEN 2021

03.11.2021

Staň sa architektom alebo dizajnérom!
Študuj na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, podaj si ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 30. novembra 2021.


Pre všetkých záujemcov sme si spoločne s našimi študentmi pripravili VIRTUÁLNY FAD OPEN 2021, ktorý prinesie živé vstupy 18. novembra 2021 od 18:00 hod. z KREATÍVNEHO CENTRA FAD STU.

Stačí sa len pripojiť prostredníctvom YOUTUBE VYSIELANIA a my Ti predstavíme študijné programy, zaujímavé projekty ktorým sa venujeme a všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu. Predstavia sa Ti študenti a aj pedagógovia, aby si mal jasný prehľad o tom, akým spôsobom sa u nás študuje a kým môžeš po absolvovaní Fakulty architektúry a dizajnu STU byť.

Celým večerom budú sprevádzať študenti Samuel Skyva a Martin Mjartan.

 

PROGRAM

18:00 - 18:15     O štúdiu na FAD STU

- doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. predstaví program Architektúra a urbanizmus
- Ing. Michal Brašeň, ArtD. predstaví program Dizajn
 

18:20 - 18:40     Štúdium: Architektúra a urbanizmus                

- Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. spoločne so študentkou Sárou Máriou Seidlovou predstavia ateliérovú tvorbu a výučbu, témy akým sa venujeme a ako vyzerajú konzultácie
- informácie dostaneš z oboch strán: aj z pedagogického hľadiska a z pohľadu študenta
- úspešné projekty a život v našich architektonických ateliéroch


18:45 - 19:05     Štúdium: Dizajn

- Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. a študentka Lea Turzáková predstavia projekty, ktorým sa naši dizajnéri venujú, výučbu v ateliéroch a ako vyzerajú konzultácie
- informácie dostaneš z oboch strán: aj z pedagogického hľadiska a z pohľadu študenta
- úspešné projekty a život v našich dizajnérskych ateliéroch


19:10 - 19:30     Projekty na FAD STU pre všetkých študentov, ktorých môžeš byť súčasťou

- Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD., Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.
a Ing. arch. Mgr. art. Peter Mazalán, PhD., predstavia virtuálnu realitu v architektúre a dizajne, interiérový dizajn, umelecké a scénografické projekty

 

19:35 - 19:55     Ako sa pripraviť na PRIJÍMAČKY

- prodekanka doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. predstaví priebeh prijímacieho konania
radi zodpovieme všetky anonymné aj neanonymné otázky, ktoré máš prostredníctvom SLIDO

 

Zdroj: https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/online-fad-open-2021.html?page_id=9783