Medzinárodná akreditácia - EUR-ACE® kvality študijných programov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave

03.05.2019

Dňa 30.4.2019 prevzal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, profesor Ľubomír Šooš od prezidenta ZSVTS profesora Dušana Petráša, certifikáty o európskej akreditácii kvality študijných programov: bakalárskeho „Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve“ a inžinierskeho „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“, ktoré fakulta poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Akreditácia sa uskutočnila podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu EUR-ACE®, ktorou sa potvrdzuje, že študijné programy spĺňajú požiadavky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy. Značka EUR-ACE® je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu študijného programu, zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu a súčasne potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

Zdroj: https://www.sjf.stuba.sk/sk/diani-na-fakulte/medzinarodna-akreditacia-eur-acer-kvality-studijnych-programov-na-strojnickej-fakulte-stu-v-bratislave.html?page_id=6200