Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ponúka medzinárodne uznaný a akreditovaný študijný program Krajinná a záhradná architektúra

20.01.2019

Študijný program Krajinná a záhradná architektúra ponúkaný Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre je uznaný a akreditovaný Medzinárodnou federáciou krajinných architektov - IFLA Europe už od roku 2012.

V roku 2018 bol program opätovne vyhodnotený a získal akreditáciu IFLA Europe na ďalších 5 rokov (2018-2023).

Zdroj: http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/fzki-ponuka-medzinarodne-uznany-a-akreditovany-studijny-program-krajinna-a-zahradna-architektura/