Dodatočné prijímacie pohovory na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave

02.04.2019

VŠVU vypisuje Dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok pre bakalársky stupeň štúdia, ktoré sa uskutočnia 17. 6. – 19.6. 2019 v študijnom programe:

- Intermédiá

Otvorenie systému elektronických prihlášok 15. 3. 2019

Uchádzač o študijný program vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku od 15. 3. do 15. 5. 2019

Zdroj: https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/dodatocne-prijimacie-pohovory-bc/