Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

10.01.2019

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 26. janurára 2019 v čase od 12:30 - 15:30 na Račianskej ulici 59 v Bratislave.

PROGRAM

12:30 - 12:45 Otvorenie DOD v Aule PdF UK, základné informácie o možnostiach štúdia na Pedagogickej fakulte a podmienkach prijímacieho konania pre akademický rok 2019/20

12:45 - 15:30 Rozdelenie návštevníkov podľa záujmu o jednotlivé študijné programy, presun na sekcie, kde záujemcovia získajú podrobnejšie informácie o štúdiu na jednotlivých katedrách

 

Sprievodné akcie

12:30 - 15:30 Výstava výtvarných prác študentov (vstupná hala PdF UK)

12:30 - 15:30 Kontinuálne premietanie prezentácie o PdF UK, jednotlivých katedrách fakulty a prijímacom konaní (vstupná hala PdF UK)

12:45 - 15:30 Možnosť komunikácie so študentmi fakulty o ich vlastných skúsenostiach a štúdiu (členovia študentskej komory)

Zdroj: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/-a79e620980/