Deň otvorených dverí Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

24.09.2019

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí!   

23. 11. 2019  14:00 – 17:00

Radi Vás privítame na našej akadémii na Botanickej 2 v Banskej Štiavnici a poskytneme Vám informácie o akreditovaných študijných
programoch v prvom, druhom a treťom stupni vzdelávania a ďalších súčasných i pripravovaných formách štúdia.

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás!

Zdroj: https://huaja.org/den-otvorenych-dveri-2/