Deň otvorených dverí 2018

18.12.2018

Takmer 700 hostí nás poctilo svojou návštevou počas Dňa otvorených dverí 2018 a prezrelo si priestory prednáškových miestností, učební, športového areálu, kriminalistických učební, simulovaného "miesta činu" v rôznych podobách, ukážky sebaobrany a bojových umení a v neposlednom rade aj vysoko aktuálne informácie o prijímacom konaní 2019/2020. Ďakujeme za váš záujem, drahí hostia, za krásne stretnutia a rozhovory s mnohými z vás a tešíme sa na ďalší ročník DOD.

Zdroj: https://www.akademiapz.sk/de%C5%88-otvoren%C3%BDch-dver%C3%AD-2018-fotogal%C3%A9ria

Photogallery of this article: