2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu STU v Bratislave

14.06.2019

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zverejnila 2. kolo prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov. Prihlášky je možné podávať do 16.8.2019.

Zdroj: https://www.sjf.stuba.sk/