2. kolo prijímacieho konania na Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

21.05.2019

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vypísala 2. kolo prijímacieho konania. Termín podania prihlášky je do 21.7.2019.

Zdroj: http://www.fbp.uniag.sk/sk/podmienky-prijatia-na-studium-3817/