2. kolo podávania prihlášok na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

17.05.2019

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zverejnila 2. kolo prijímacieho konania. Prihlášky je možné podávať do 9.8.2019.

Zdroj: https://www.fchpt.stuba.sk/