Národný štát v procese globalizácie

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 09.12.2011
Miesto podujatia: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska a Obchodná fakulta, Dolnozemská 1, Bratislava
Usporiadateľ: Združenia slovenskej inteligencie
Odborný gestor podujatia: Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Slovakia Plus
Odkaz na stránku konferencie: http://www.korene.co.cc
Kľúčové slová: národný štát v procese globalizácie
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Organizovať a aktivizovať tvorivý intelektuálny potenciál slovenskej spoločnosti a zapájať ho do vytvárania – konečne už vlastnej – perspektívnej koncepcie nášho národnoštátneho života

Tématické okruhy

Národný štát, Vlastenectvo, Nový svetový poriadok,Globálna kríza, Budovanie značky "Slovensko"

Ďalšie informácie

Jubilejnou 20. plenárnou konferenciou chceme zhrnúť výsledky našej práce a predložiť ich slovenskej spoločnosti – najmä jej predstaviteľom - ako náš generačný vklad a zároveň odkaz našim pokračovateľom. Staňte sa účastníkmi symbolického aktu odovzdania

Informáciu o podujatí vložil:
Akad.mal. Viliam Hornáček (korene@chello.sk)
Posledná aktualizácia: 02.12.2011 07:30

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie