INTERPOLIS 2018

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.11.2018
Miesto podujatia: Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/podujatia-fakulty/pripravovane/interpolis.html
Kľúčové slová: politológia bezpečnosť medzinárodné vzťahy verejná správa
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na prezentovanie vlastných prác a výskumu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z rôznych slovenských i zahaničných vysokých škôl a univerzít.

The aim of the conference is to provide a space for presenting own research of PhD. students and young researchers from various slovak and foreign universities.

Tématické okruhy

  • Aktuálne výzvy pre rozvoj a smerovanie modernej demokracie
  • Nové bezpečnostné výzvy vo svete
  • Teoretické a praktické otázky medzinárodných vzťahov a svetovej politiky
  • Súčasné trendy v oblasti ekonomiky, manažmentu a verejnej správy
  • Aktuálne otázky teórie a praxe práva

  • Current challenges for the development and direction of modern democracy
  • New security challenges in the world
  • Theoretical and practical issues of international relations and world politics
  • Current trends in the economy, management and public administration
  • Current issues of theory and practice of law

Ďalšie informácie

Príspevky je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 31. 10. 2018 na e-mail iterpolis.umb@gmail.com

Účasnícky poplatok je 30 eur (potrebné zaplatiť do 31. 10. 2018.

Výstup z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác.

Prihlásiť sa môžete na: https://form.jotformeu.com/82743490047358

For registration please use the link: https://form.jotformeu.com/82743490047358

Kontakt:

Mgr. Dominika Cevárová (dominika.cevarova@umb.sk)

Mgr. Kristína Kiššová (kristina.kissova@gumb.sk)

Mgr. Jozef Michal Mintal (jozef.mintal@umb.sk)

Mgr. Vladimír Muller (vladimir.muller@umb.sk)

interpolis.umb@gmail.com

Posledná aktualizácia: 15.10.2018 10:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie