Chémia a technológie pre život

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 22.11.2023
Miesto podujatia: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Usporiadateľ: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, Nadácia STU pre rozvoj talentov, CHEM - spolok študentov FCHPT STU a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU.
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konané pod záštitou: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Slovenskej chemickej spoločnosti, a Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukazsvojuchemiu.sk
Kľúčové slová: chémia biochémia biotechnológie mikrobiológia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Tématické okruhy

Príspevky bolo možné zaregistrovať do nasledujúcich sekcií:

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické materiály
 • Anorganické technológie
 • Aplikovaná organická chémia
 • Biochémia
 • Biotechnológia
 • Drevo, papier, celulóza
 • Ekonomika a manažment
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Fermentačné technológie
 • Fyzikálna chémia a chemická fyzika
 • Chemické a biochemické inžinierstvo
 • Mikrobiológia
 • Mikrobiologické aspekty v potravinárstve
 • Organická technológia, katalýza a petrochémia
 • Polygrafia a aplikovaná fotochémia
 • Potravinárska a kozmetická chémia a technológia
 • Prírodné a syntetické polyméry
 • Riadenie procesov podporené informačnými technológiami
 • Syntetická organická chémia
 • Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
 • Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Ďalšie informácie

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Účasť na konferencií je bezplatná - bez potreby uhradiť registračný poplatok.

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedu organizačného výboru:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
e-mail: juraj.oravec@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Posledná aktualizácia: 22.10.2023 18:38

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie