21. študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život"

Forma podujatia:
Termín konania: 06.11.2019
Miesto podujatia: priestory Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava
Usporiadateľ: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konané pod záštitou: Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
Odkaz na stránku konferencie: https://www.uiam.sk/svk/
Kľúčové slová: chémia chemická a potravinárska technológia
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia. Abstrakty zaregistrovaných príspevkov budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Tématické okruhy

Zoznam sekcií

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie
 • Anorganické materiály
 • Aplikovaná organická chémia
 • Biochémia
 • Biotechnológia
 • Drevo, papier, celulóza
 • Ekonomika a manažment
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Fermentačné technológie
 • Fyzikálna chémia a chemická fyzika
 • Chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
 • Chémia a technológia tukov a kozmetiky
 • Chemické a biochemické inžinierstvo
 • Mikrobiológia
 • Mikrobiologické aspekty v potravinárstve
 • Polygrafia a aplikovaná fotochémia
 • Prírodné a syntetické polyméry
 • Riadenie procesov podporené informačnými technológiami
 • Ropa, palivá a petrochémia
 • Syntetická organická chémia
 • Technológia organických látok
 • Technológie ochrany životného prostredia
 • Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Ďalšie informácie

Na ŠVK prebehne súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia v plánovaných 25 sekciách v oblasti chémie, biotechnológie, chemickej a potravinárskej technológie. Preto by sme veľmi radi privítali aktívnu účasť Vašich študentov. Doktorandi sa tiež môžu nesúťažne zúčastniť. Veľmi radi privítame členov komisií z radov pedagógov z Vašej fakulty.

Z konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník abstraktov s ISBN číslom.

Najlepšie súťažné práce v jednotlivých sekciách budú finančne odmenené. Vďaka podpore partnerov ŠVK dostanú všetci účastníci zborník ŠVK na USB kľúči a dostanú aj iné darčekové predmety. Pre víťazov sú pripravené aj ďalšie zaujímavé ceny.

Program:

08:30 – otvorenie konferencie – nová budova, miestnosť CH16
09:00 – rokovania v jednotlivých sekciách
16:00 – vyhlásenie výsledkov – nová budova, miestnosť CH16

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedu organizačného výboru:

Ing. Juraj Oravec, PhD.
e-mail: svk.fchpt@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Posledná aktualizácia: 05.11.2019 14:09

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie