Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 11

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 30.11.2020 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 14.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2019 - 29.02.2020 08.06.2020 - 12.06.2020