Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 11

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
2. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 30.11.2021 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 30.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 30.06.2021