Statistics of projects KEGA

 

Skupina odborov vedy a techniky Počet projektov
strojárstvo 30
pedagogické vedy 24
vedy o kultúre a umení 16
elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 12
vedy o Zemi a enviromentálne vedy (aj zemské zdroje) 11
ekonomické vedy a obchod 10
informačné a komunikačné technológie 9
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo 8
stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia) 8
biologické vedy 7
zdravotné vedy 7
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy 7
filologické vedy 7
veterinárske vedy 5
ostatné odbory technických vied 5
matematické vedy 4
chemické vedy 4
sociálne vedy 3
počítačové a informatické vedy (okrem 020300 Informačné a komunikačné technológie a 050804 Knižničná a informačná veda) 3
masmediálna komunikácia 3
klinické lekárske vedy 3
filozofické vedy, etika a teologické vedy 3
ostatné odbory spoločenských vied 3
historické vedy a archeológia 3
psychologické vedy 3
ostatné odbory pôdohospodárskych vied 2
fyzikálne vedy 2
enviromentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy) 2
právne vedy 2
biotechnológie v poľnohospodárstve 2
ostatné odbory lekárskych vied 1
materiálové inžinierstvo 1
živočíšna produkcia 1
ostatné odbory prírodných vied 1
politické vedy 1