Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu

Basic informations

TOP PROJECT

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Project name (Slovak): Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu

Project name (English): Fostering of Culture and Arts in the Study Programme "German Language and Literature" through blended-learning

Start of project: 2016

End of project: 2018

Condition of project: Ukončený

Project number: 051UK-4/2016

Project leader: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Department: Pedagogická fakulta

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 13 810,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
ADE Kováčová, Michaela (100%): Spielfilme als Lernmittel zur Förderung interkultureller Kompetenz. 2016 ISSN 2248-2202
ADE Kováčová, Michaela (100%): Natur, Kultur, High-Tec - Werbung als Lernmaterial im Landeskundeunterricht. 2017 ISSN 1431-5181
ADE Kolečáni Lenčová, Ivica (100%): Ästhetisches und kulturelles Lernen mit Kunstbildern. 2016 ISSN 2248-2202
ADE Brutovský, Adam (100%): Kognitive Leistungen und musikalische Begabung. Kann der Sprachwerb von den musikalischen Fertigkeiten profitieren?. 2016 Brno : Masarykova univerzita, ISSN 1803-4411
AED Kolečáni Lenčová, Ivica (100%); Chovancová, Katarína (0%); Javorčíková, Jana (0%); Štulajterová, Alena (0%): Visual literacy v cudzojazyčnej edukácii. 2017 Zvolen : Technická univerzita, 2017. ISBN 978-80-228-3002-7
FAI Veverková, Darina (25%); Kolečáni Lenčová, Ivica (25%); Ľupták, Marek (25%); Danihelová, Zuzana (25%); Chovancová, Katarína (0%); Javorčíková, Jana (0%); Štulajterová, Alena (0%): Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte IV. 2017
ADE Kolečáni Lenčová, Ivica (100%): Inklusion als Herausforderung im Fremdsprachenunterricht. 2017 ISSN 1615-6404
ADE Kolečáni Lenčová, Ivica (100%): Bilder im Fremdsprachenunterricht: Fotografie. Bukurešť : ISSN 2248-2202
ADE Kováčová, Michaela (80%); Kopčová, Veronika (20%): "Na začiatku to bol šok, ale oplatilo sa" - Osvojovanie si jazyka počas erasmovského pobytu u študentov filologických a nefilologických smerov. ISSN 1470-9570
AAA Ivica Kolečáni Lenčová (46%), Michaela Kováčová (36%), Simona Tomášková (18%) (2018): Neue Wege im DaF-Unterricht. Bildende Kunst ‒ Spielfilm ‒ digitale Medien. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag. ISBN 978-3-943906-46-2
AAA Roman Mikuláš, Andrea Mikulášová (2018): Zum konstruktiven Charakter der Interkulturalität in literarischer Kommunikation - Eine systemische Annäherung. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag. ISBN 978-3-943906-48-6

Replications

Category Name Specific name
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Kováčová, Michaela (100%): Natur, Kultur, High-Tec - Werbung als Lernmaterial im Landeskundeunterricht. 2017 ISSN 1431-5181

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
Webová stránka projektu Stránka sumarizuje zameranie projektu a realizované výstupy https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-nemeckeho-jazyka-a-literatury/veda/projekty-a-granty/kega-051uk-42016/
Kurz vypracovaný v LMS Moodle určený pre študentov bakalárskeho štúdia Kurz vypracovaný v LMS Moodle určený pre študentov bakalárskeho štúdia na Katedre germanistiky UPJŠ v Košiciach https://lms.upjs.sk/course/view.php?id=630
Dokumentácia workshopov 1 Workshopy a tvorivé dielne na UNAM Mexiko pre študentov a učiteľov z praxe (viď príloha) príloha
Dokumentácia workshopov 2 Workshopy pre študentov gymnázií (viď príloha) príloha

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter