Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

Basic informations

Thematic area: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Project name (Slovak): Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

Project name (English): Art design

Start of project: 2018

End of project: 2020

Condition of project: Ukončený

Project number: 006VŠVU-4/2018

Project leader: doc. Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

University: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 35 157,74 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
webová stránka ateliéru webová stránka na propagáciu ateliéru zatiaľ nie je spustená
Webová stránka Ateliéru experimentálneho dizajnu Realizácia obsahovej náplne webovej stránky ateliéru Experimentálneho dizajnu https://238.sk/sk/atelier
Prezentácia ateliéru na zahraničnom podujatí Výstava Ateliéru experimentálneho dizajnu na Vienna Design Week 2020 vo Viedni s projektom „NÁVŠTEVNÍCI – stratení v digitálnom veku“, 25. 9. – 4. 10. 2020 https://238.sk/sk/clanky/vienna-design-week-atelierova-vystava
Prezentácia ateliéru na domácom medzinárodnom podujatí Výstava Ateliéru experimentálneho dizajnu na Bratislava Design Week 2020 v Bratislave s projektom „NÁVŠTEVNÍCI – stratení v digitálnom veku“ 3. 12. – 7. 12. 2020 https://238.sk/sk/clanky/bratislava-design-week-2020-atelierova-vystava
Individuálna prezentácia študenta ateliéru na zahraničnom podujatí Individuálna prezentácia prác študenta ateliéru Viktora Tabiša na Czech Design Week v Prahe, 10. – 13. 9. 2020 https://238.sk/sk/clanky/viktor-tabis-czech-design-week-vystava
Individuálna prezentácia študentky ateliéru na domácom medzinárodnom podujatí Individuálna prezentácia práce študentky ateliéru Kristíny Dzuričkovej na Bratislava Design Week 2020, 3. 12. – 7. 12. 2020 https://238.sk/sk/clanky/kristina-dzurickova-bratislava-design-week-2020-vystava
Prezentačný film o Ateliéri experimentálneho dizajnu Prezentačný film o ateliéri experimentálneho dizajnu je v procese realizácie, aktuálna pandemická situácia zabránila jeho dokončeniu v termíne podania záverečnej správy. Film bude dokončený v najbližších týždňoch a zverejnený na stránke ateliéru, dostupný na uvedenom linku. https://238.sk/sk/projekty/film

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter