e-kurz - Sadovnícke kvetinárstvo II.

Course name Sadovnícke kvetinárstvo II.
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Author Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Key words sortiment trvalky letničky cibuľové a hľuznaté rastliny anatomicko-morfologické znaky pôvodné stanovište
WWW https://moodle.uniag.sk/enrol/index.php?id=136
Area Krajinná a záhradná architektúra
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Number of graduates 300
Implementation v rámci projektu
Number of topics 14 tematických celkov
Time needed 60 hodín
Annotation

Podrobné poznávanie sortimentu bylín využívaných v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Charakteristika základých skupín bylín: letničky, trvalky, cibuľové a hľuznaté rastliny, paprade, trávy a pod. Pôvod a charakteristika rodov a jednotlivých druhov rastlín. Odrodové sortimenty a ich hodnotenie. Nároky jednotlivých skupín resp. druhov na stanovište.

Used components webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Year of course start 2007
Contact the author of the course: Ing. Dagmar Hillová, (dagmar.hillova@uniag.sk)

Last update: 29.10.2018 08:23

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course