e-kurz - Aplikovaný interiérový dizajn

Course name Aplikovaný interiérový dizajn
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Author Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Key words interiérové kvetiny technológia pestovania návrh realizácia
WWW http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=202
Area Krajinná a záhradná architektúra
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Target group VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Number of graduates 40
Implementation v rámci projektu
Number of topics 12 tematických celkov
Time needed 45 hodín
Annotation Úvod do štúdia aplikovaného interiérového dizajnu. Funkcie rastlín, interiéri. Základné pestovateľské faktory. Estetické riešenie priestoru. Výber nádob. Mobilná zeleň pre interiéry, balkóny, terasy, malé záhradné plochy, paludárium, epifitické zoskupenie. Základy tvorby zimných záhrad. Naturalizovaná a exotická flóra. Rezané kvetiny ako súčasť interiérového dizajnu. Uplatnenie lianovitých druhov v interiéri. Kvetiny s aromatickými účinkami, ako súčasť aromoterapie v kúpeľných zariadeniach. Sušená väzba, doplnok interiérových dekorácií. Využitie umelých kvetín. Praktická realizácia návrhu interiérovej úpravy.
Used components webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Year of course start 2007
Contact the author of the course: Ing. Ľubica Šemeláková, (Lubica.Semelakova@uniag.sk)

Last update: 24.10.2018 11:04

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course