Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Grafy a reporty
Fyzický počet zamestnancov vysokých škôl platný ku: 31.12.2019.