Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 38 237

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2022

Grafy a reporty

vo výsledku budú osoby, ktorých pracovný pomer bol v tomto dátume aktívny

Kód Škola Fakulta Celkom Z toho ženy Zahraniční Z toho ženy Ruská federácia Česká republika Poľská republika Nešpecifikované Slovinská republika Nový Zéland Belgické kráľovstvo Talianska republika Oblasti inde nešpecifikované Spojené štáty americké Severomacedónska republika Srbská republika Bieloruská republika Chorvátska republika Rumunsko Bulharská republika Ukrajina Rakúska republika Nórske kráľovstvo Francúzska republika Nemecká spolková republika Maďarsko Čínska ľudová republika Švédske kráľovstvo Iránska islamská republika Španielske kráľovstvo Indická republika Čadská republika Malajzia Litovská republika Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska Izraelský štát Brazílska federatívna republika Iracká republika Cyperská republika Peruánska republika Vietnamská socialistická republika Grécka republika Moldavská republika Spojené štáty mexické Nikaragujská republika Kanada Nigérijská federatívna republika Bosna a Hercegovina Jemenská republika Kubánska republika Holandské kráľovstvo Kenská republika Írsko Česká a Slovenská Federatívna republika Argentínska republika Čierna Hora Srílanská demokratická socialistická republika Kórejská republika
715000000 APZ - 107 44 4 0 1 2 1
701030000 UK Filozofická fakulta 331 173 30 17 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
701060000 UK Farmaceutická fakulta 129 78 1 1 1
703060000 EU Fakulta medzinárodných vzťahov 33 16 4 2 1 1 2
703000000 EU - 28 15 0 0
703030000 EU Národohospodárska fakulta 104 60 3 2 2 1
701090000 UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 317 70 9 3 1 1 1 3 1 1 1
726000000 VŠEMVS - 50 26 5 1 1 3 1
701120000 UK Fakulta managementu 121 59 4 1 1 1 2
724000000 VŠZaSP - 314 184 29 12 14 6 1 3 1 1 1 2
719030000 TnUAD Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 32 19 4 1 1 1 1 1
727020000 PEVŠ Fakulta ekonómie a podnikania 16 5 4 1 2 1 1
703010000 EU Obchodná fakulta 78 50 1 1 1
735000000 AMMMK - 11 4 1 0 1
703040000 EU Fakulta hospodárskej informatiky 78 46 0 0
703020000 EU Fakulta podnikového manažmentu 84 55 0 0
701100000 UK Evanjelická bohoslovecká fakulta 22 10 0 0
701130000 UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied 70 35 9 3 2 1 2 1 1 1 1
702070000 STU Fakulta informatiky a informačných technológií 121 31 4 2 2 1 1
710040000 ŽU Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 136 20 2 0 1 1
701010000 UK Lekárska fakulta 885 465 19 6 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 4
721000000 VŠM - 26 17 4 0 3 1
723020000 SZU Fakulta verejného zdravotníctva 43 33 0 0
707010000 VŠMU Divadelná fakulta 73 32 1 0 1
719000000 TnUAD - 37 13 12 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2
728010000 VŠDan Fakulta práva Janka Jesenského 13 2 2 1 2
703070000 EU Fakulta aplikovaných jazykov 61 49 7 2 1 1 1 1 1 1 1
720010000 UCM Fakulta masmediálnej komunikácie 78 38 4 2 1 1 1 1
703050000 EU Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 46 23 0 0
730000000 SEVŠ - 28 10 5 1 1 2 2
722030000 KU Teologická fakulta v Košiciach 79 16 5 1 2 1 1 1
717070000 PU Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu 82 50 0 0
709060000 TUKE Stavebná fakulta 85 36 0 0
711040000 UPJŠ Fakulta verejnej správy 32 20 0 0
711050000 UPJŠ Filozofická fakulta 159 100 11 4 2 1 2 3 1 1 1
709070000 TUKE Ekonomická fakulta 68 28 0 0
727040000 PEVŠ Fakulta informatiky 8 0 0 0
713050000 TTU Právnická fakulta 80 32 3 0 3
720040000 UCM Fakulta sociálnych vied 48 20 10 4 6 1 1 1 1
711030000 UPJŠ Právnická fakulta 59 24 0 0
714060000 UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 43 22 9 5 8 1
791000000 VŠMVV - 49 17 27 10 27
728030000 VŠDan Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 11 3 2 1 1 1
702040000 STU Stavebná fakulta 296 116 5 2 2 1 1 1
734000000 HUAJA - 14 4 0 0
707020000 VŠMU Hudobná a tanečná fakulta 147 68 5 1 1 2 1 1
718010000 AU Fakulta múzických umení 76 34 9 3 1 1 1 3 1 2
729000000 ISM - 24 12 6 2 5 1
709050000 TUKE Letecká fakulta 70 13 3 0 1 1 1
722020000 KU Pedagogická fakulta 198 106 18 9 4 2 3 1 1 3 1 3
717020000 PU Filozofická fakulta 180 105 13 10 1 1 2 5 1 1 2
717030000 PU Pedagogická fakulta 76 51 0 0
710070000 ŽU Fakulta humanitných vied 37 22 6 6 3 1 1 1
717050000 PU Fakulta humanitných a prírodných vied 91 47 3 1 1 2
702060000 STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 221 92 10 1 2 4 1 2 1
701040000 UK Prírodovedecká fakulta 448 193 9 2 5 1 1 1 1
709010000 TUKE Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 131 50 0 0
709080000 TUKE Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 71 24 2 1 1 1
709090000 TUKE Fakulta umení 53 9 1 0 1
709000000 TUKE - 55 39 1 1 1
709040000 TUKE Fakulta elektrotechniky a informatiky 169 38 0 0
709020000 TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 65 29 0 0
709030000 TUKE Strojnícka fakulta 140 50 1 0 1
710030000 ŽU Strojnícka fakulta 137 34 3 2 2 1
708000000 UVLF - 322 174 15 8 10 1 1 3
717060000 PU Fakulta zdravotníckych odborov 131 84 7 2 4 1 2
711020000 UPJŠ Prírodovedecká fakulta 207 82 3 0 1 2
711010000 UPJŠ Lekárska fakulta 530 302 8 2 1 3 3 1
731000000 VŠDTI - 55 28 3 1 3
702030000 STU Fakulta elektrotechniky a informatiky 274 49 1 0 1
702050000 STU Fakulta architektúry a dizajnu 132 53 1 1 1
702020000 STU Strojnícka fakulta 128 28 4 0 2 1 1
710060000 ŽU Fakulta riadenia a informatiky 100 27 4 2 1 1 2
733000000 VŠBM - 18 5 1 0 1
712000000 AOS - 65 15 0 0
702000000 STU - 43 22 1 1 1
723030000 SZU Lekárska fakulta 355 188 1 0 1
720000000 UCM - 61 35 1 0 1
701020000 UK Právnická fakulta 131 51 1 0 1
701080000 UK Jesseniova lekárska fakulta v Martine 351 174 4 2 3 1
713030000 TTU Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 77 46 5 0 4 1
719050000 TnUAD Fakulta zdravotníctva 82 55 6 4 3 2 1
727010000 PEVŠ Fakulta práva 31 15 3 0 2 1
714080000 UMB Právnická fakulta 42 19 7 4 7
710000000 ŽU - 120 48 7 3 1 1 2 1 1 1
727050000 PEVŠ Fakulta psychológie 13 11 0 0
701000000 UK - 24 14 1 1 1
707030000 VŠMU Filmová a televízna fakulta 104 29 0 0
706000000 VŠVU - 173 63 9 3 9
702010000 STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 361 160 4 2 1 1 1 1
720020000 UCM Fakulta prírodných vied 69 29 3 1 2 1
701050000 UK Pedagogická fakulta 203 126 15 7 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
716020000 UKF Fakulta prírodných vied a informatiky 120 57 4 1 1 2 1
701070000 UK Fakulta telesnej výchovy a športu 80 31 1 0 1
713020000 TTU Pedagogická fakulta 98 54 3 1 1 1 1
717080000 PU Fakulta športu 26 8 2 0 1 1
728020000 VŠDan Fakulta sociálnych štúdií 10 3 1 0 1
716040000 UKF Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 66 37 5 2 3 1 1
714010000 UMB Pedagogická fakulta 84 54 15 7 1 13 1
718020000 AU Fakulta výtvarných umení 40 11 3 0 2 1
701110000 UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 54 6 0 0
720030000 UCM Filozofická fakulta 88 48 12 5 5 2 1 3 1
713010000 TTU Filozofická fakulta 79 33 7 1 2 1 1 1 1 1
722010000 KU Filozofická fakulta 55 13 9 1 4 1 3 1
722040000 KU Fakulta zdravotníctva 72 38 0 0
723040000 SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 184 118 1 1 1
732000000 BISLA - 8 2 2 0 2
727030000 PEVŠ Fakulta masmédií 12 1 0 0
723010000 SZU Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 106 85 0 0
714070000 UMB Fakulta prírodných vied 86 28 31 7 1 30
717000000 PU - 40 21 10 4 1 1 3 5
713040000 TTU Teologická fakulta 37 9 1 0 1
716010000 UKF Pedagogická fakulta 96 64 2 1 1 1
717010000 PU Pravoslávna bohoslovecká fakulta 17 0 1 0 1
717040000 PU Gréckokatolícka teologická fakulta 26 4 1 0 1
711000000 UPJŠ - 26 8 1 1 1
714030000 UMB Filozofická fakulta 136 66 20 9 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1
716030000 UKF Filozofická fakulta 212 120 17 6 1 4 1 5 2 1 1 1 1
718030000 AU Fakulta dramatických umení 47 15 8 2 4 1 2 1
704050000 SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva 83 45 0 0
704000000 SPU - 14 8 0 0
704020000 SPU Fakulta ekonomiky a manažmentu 118 79 4 2 1 1 1 1
704040000 SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 54 25 0 0
704060000 SPU Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 38 21 1 1 1
705030000 TU Z Fakulta ekológie a environmentalistiky 42 19 18 6 18
704010000 SPU Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 135 62 2 2 1 1
704030000 SPU Technická fakulta 80 18 2 1 1 1
705010000 TU Z Lesnícka fakulta 93 23 33 8 33
705020000 TU Z Drevárska fakulta 106 50 63 26 63
705040000 TU Z Fakulta techniky 28 8 14 3 14
705000000 TU Z - 15 11 3 2 3
710010000 ŽU Fakulta bezpečnostného inžinierstva 47 22 0 0
714020000 UMB Ekonomická fakulta 120 76 43 33 43
710050000 ŽU Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 128 68 1 0 1
725020000 UJS Pedagogická fakulta 75 32 21 8 21
713000000 TTU - 4 1 0 0
707000000 VŠMU - 7 7 0 0
710020000 ŽU Stavebná fakulta 77 28 1 0 1
716050000 UKF Fakulta stredoeurópskych štúdií 48 22 10 2 1 9
725010000 UJS Fakulta ekonómie a informatiky 52 13 13 2 13
716000000 UKF - 1 1 0 0
719010000 TnUAD Fakulta priemyselných technológií v Púchove 29 21 3 2 2 1
719040000 TnUAD Fakulta špeciálnej techniky 21 3 4 0 3 1
725030000 UJS Reformovaná teologická fakulta 15 2 7 0 1 5 1