Často kladené otázky

Ak nejaký zamestnanec VŠ ukončí pracovný pomer na VŠ napr. ku 31.12.2022, zostáva jeho záznam v Registri aj v roku 2023 a neskôr?

Informáciu o skončených pracovných pomeroch je možné v systéme spracúvať desať rokov po skončení pracovného pomeru. Po uplynutí tejto lehoty nebudú údaje sprístupnené.

Čo označuje dátum skončenia pracovného pomeru?

1. Pri zmene funkčného zaradenia, je pri zamestnancovi uvedený dátum o ukončení pracovného pomeru a dátum nástupu na nové funkčné zaradenie je novým pracovným pomerom.

2. Pri nástupe na materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku alebo neplatené voľno, osoby sú naďalej zamestnancami VŠ, ale v čase trvania MD, RD a NV sú mimo evidenčný stav. Tieto osoby majú dátumom nástupu na MD, RD, NV ukončený pracovný pomer a návratom do evidenčného stavu zamestnancov VŠ majú uvedený dátum začiatku pracovného pomeru.