Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Ladislav Tolmáči (prof., RNDr., PhD.) ID: 20940915146 EduID: 302248711

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.06.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.06.2018
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2017)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
84%
Začiatok pracovného pomeru
01.06.2013
Koniec pracovného pomeru
31.08.2017

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 31.05.2018)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.06.2013
Koniec pracovného pomeru
31.05.2018

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.05.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
84%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2017
Koniec pracovného pomeru
31.05.2018

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo geografie (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo geografie (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo geografie (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (geografia a rozvoj regiónov)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Fakulta prírodných vied
Názov programu
geografia a rozvoj regiónov
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (geografia a rozvoj regiónov)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Fakulta prírodných vied
Názov programu
geografia a rozvoj regiónov
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (didaktika geografie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Fakulta prírodných vied
Názov programu
didaktika geografie
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (didaktika geografie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Fakulta prírodných vied
Názov programu
didaktika geografie
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (didaktika geografie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Fakulta prírodných vied
Názov programu
didaktika geografie
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (didaktika geografie)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Fakulta prírodných vied
Názov programu
didaktika geografie
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.