Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Ladislav Tolmáči (prof., RNDr., PhD.) ID: 20940915146 EduID: 302248711

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2018 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo geografie (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo geografie (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta regionálna geografia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta regionálna geografia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.