Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Ladislav Tolmáči (prof., RNDr., PhD.) ID: 20940915146 EduID: 302248711

Aktuálny výpis Úplný výpis

01.01.2023

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
31.12.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.01.2020

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.06.2018

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
31.05.2018

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.09.2017

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
31.08.2017

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
12.11.2015

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta prírodných vied
01.06.2013

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta prírodných vied
17.09.2009

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta