Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Zobraziť podľa:

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ. Viac informácií na www.prihlaskavs.sk.

Pravidlá, podávanie žiadostí a evidencia projektov a manuály:

AKTUALITY
AKTUALITY MŠVVaŠ SR
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY
27.08.2015
Pri univerzitách so slabými výsledkami chce minister školstva postupovať prísne.
26.08.2015
Podvečer prvého dňa 42. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2015,…
26.08.2015
V dňoch 20. až 23. augusta 2015 sa konala 42. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava…
23.08.2015
Dňa 20. augusta 2015 udelil prezident Maďarska János Ádler štyrom osobnostiam – Erzsébet Pogány,…
21.08.2015
Na ministerstve uvažovali, že v pokračovaní národného programu elektronizácie zdravotníctva bude aj…

» Archív všetkých aktualít

Minister Juraj Draxler si pred univerzitou uctil pamiatku obetí 21. augusta 1968
25.08.2015
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler dnes na poludnie v sprievode rektora…
Vysokoškoláci môžu vycestovať do zahraničných podnikov
21.08.2015
Túto možnosť im prináša národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.…
O naše skúsenosti s odhaľovaním plagiátov sa zaujímajú Moldavci
20.08.2015
Projekt SK ANTIPLAG, ktorý zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR už päť rokov,…
Draxler odkazuje: Na veľkých investorov sme pripravení
17.08.2015
Ak príde na Slovensko nový investor, naše školstvo mu kvalifikovaných ľudí dodať dokáže. „Celý…
Nové študijné odbory pre stredoškolákov
17.08.2015
Informačné a sieťové technológie, logistika či odevný a textilný dizajn. To sú niektoré z ôsmich…

» Archív všetkých aktualít MŠVVaŠ SR

16
sep
Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede
Organizátor: Univerzita J. Selyeho
17
sep
Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu: Stredná Európa medzi jednotou a rôznorodosťou
Organizátor: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a Filozofickou fakultou Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti
24
sep
Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta
Organizátor: KATEDRA VŠEOBECNÝCH DEJÍN FILOZOFICKEJ FAKULTY UK, VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
14
okt
ICOAS 2015: 5th International Conference on Organic Agriculture Sciences
Organizátor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

» Ďalšie konferencie

Zoznam vysokých škôl v Slovenskej republike