Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Zobraziť podľa:

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ. Viac informácií na www.prihlaskavs.sk.

Pravidlá, podávanie žiadostí a evidencia projektov a manuály:

AKTUALITY
AKTUALITY MŠVVaŠ SR
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY
12.02.2016
Veci, ktoré sú pre nás samozrejmosťou a v zhone bežného života si ich ani neuvedomujeme, môžu byť…
11.02.2016
Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády a…
11.02.2016
V pondelok 8. februára 2016 sa stretli predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, predseda vlády…
09.02.2016
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) udelila Slovenskej…
08.02.2016
V piatok 5. februára 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v…

» Archív všetkých aktualít

Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru dopravné stroje a zariadenia
12.02.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Slovenskej poľnohospodárskej…
Nový web z rúk študenta - vysoká úroveň a veľká úspora
12.02.2016
Za návrhom a spracovaním nového webového sídla Výskumnej agentúry stojí univerzitný študent.…
Na podporu výskumu v podnikoch pôjde 200 mil. eur
09.02.2016
Stimulácia výskumného potenciálu v podnikoch, orientácia na potreby praxe, zintenzívnenie…
Slováci budú môcť požiadať o štipendium na Kube
07.02.2016
Slovenskí vysokoškoláci, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci a už čoskoro budú môcť…
Štátna tajomníčka Romana Kanovská rokovala v Amsterdame o podpore výskumu v rámci EÚ
29.01.2016
V stredu 27. januára 2016 sa štátna tajomíčka MŠVVaŠ SR Romana Kanovská zúčastnila Neformálneho…

» Archív všetkých aktualít MŠVVaŠ SR

15
Mar
Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi
Organizátor: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
02
May
DiVAI 2016 - Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike
Organizátor: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Science, University of Hradec Králové
19
May
MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2016 "Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť"
Organizátor: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vyšehradská asociácia univerzít, Klub poľnohospodárskych odborníkov, Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku
24
May
Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi
Organizátor: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

» Ďalšie konferencie

Zoznam vysokých škôl v Slovenskej republike