Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku? Zobraziť podľa:

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ. Viac informácií na www.prihlaskavs.sk.

Pravidlá, podávanie žiadostí a evidencia projektov a manuály:

AKTUALITY
AKTUALITY MŠVVaŠ SR
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY
02.07.2015
6. júla 2015 opäť otvára svoje brány Žilinská detská univerzita!
02.07.2015
Dňa 6. júla 2015 (pondelok) o 16.30 h sa v Modre uskutoční slávnostné otvorenie Letnej univerzity…
30.06.2015
V období od 22. júna do 4. júla 2015 merajú na vybraných miestach v Žiline výskumníci zo Žilinskej…
30.06.2015
Počas stretnutia, ktoré bolo súčasťou kongresu AGRIMBA AVA 2015 v Poreči 17. - 20. 6. 2015 bol prof…

» Archív všetkých aktualít

Katolícka univerzita chce veci riešiť transparentne
30.06.2015
Odmeny, diplomy, ale najmä celkové zmeny systému v budúcnosti – tieto témy spolu preberali minister…
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ mení od 1. júla 2015 svoj názov.
30.06.2015
S účinnosťou od 1. 7. 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ASFEU k zmene…
Trenčianska univerzita pochybila
29.06.2015
Minister školstva Juraj Draxler sa včera stretol s rektorom TnUAD Jozefom Habánikom – hlavnou témou…
Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia
24.06.2015
V závere končiaceho sa ročného predsedníctva Slovenskej republiky vo Višegrádskej štvorke…
Príprava metodiky financovania vysokých škôl už začala
16.06.2015
Rektori najväčších výskumných univerzít sa dnes stretli s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, aby…

» Archív všetkých aktualít MŠVVaŠ SR

16
sep
Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede
Organizátor: Univerzita J. Selyeho
17
sep
Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu: Stredná Európa medzi jednotou a rôznorodosťou
Organizátor: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a Filozofickou fakultou Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti
24
sep
Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta
Organizátor: KATEDRA VŠEOBECNÝCH DEJÍN FILOZOFICKEJ FAKULTY UK, VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
14
okt
ICOAS 2015: 5th International Conference on Organic Agriculture Sciences
Organizátor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

» Ďalšie konferencie

Zoznam vysokých škôl v Slovenskej republike