verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Prešovská univerzita v Prešove

Dátum vzniku školy: 01.01.1997

Ul. 17. novembra č. 15
080 01, Prešov
Zobraziť univerzitu na mape

051/7563 110
maria.stachurova@unipo.sk
http://www.unipo.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatel.mais

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Prešovská univerzita v Prešove" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
6,941 - študenti v dennej forme štúdia
2,931 - študenti v externej forme štúdia
9,872 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková (culkova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 15.01.2016 09:50

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk