verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dátum vzniku školy: 01.07.1997

Študentská 2
911 50, Trenčín
Zobraziť univerzitu na mape

032/7400 101, 7400 119
slavka.petrova@tnuni.sk
http://www.tnuni.sk
Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
2,897 - študenti v dennej forme štúdia
1,545 - študenti v externej forme štúdia
4,442 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Slavomír Beznák (slavomir.beznak@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 19.10.2015 11:57

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk