verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Žilinská univerzita v Žiline

Dátum vzniku školy: 01.10.1953

Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
Zobraziť univerzitu na mape

041/513 5151
041/513 5051
vzdelavanie@uniza.sk
http://www.uniza.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Žilinská univerzita v Žiline" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
9,359 - študenti v dennej forme štúdia
1,993 - študenti v externej forme štúdia
11,352 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Počiatky Žilinskej univerzity siahajú do roku 1953, kedy bola založená ako Vysoká škola železničná, v roku 1960 premiestnená do Žiliny a v roku 1980 premenovaná do Vysokú školu dopravy a spojov. V novembri 1996 škola získala štatút univerzity a nový názov Žilinská univerzita. Je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

 

Zodpovednosť za obsah: Marta Chupacova (Marta.Chupacova@rekt.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 23.01.2013 08:28

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk