Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 40 388

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2022

Andrea Vojs Staňová (doc., RNDr., PhD.) ID: 10574103313