Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Andrea Vojs Staňová (doc., RNDr., PhD.) ID: 10574103313 EduID: 302245178

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.09.2021)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2021
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (chémia (konverzný))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
chémia (konverzný)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (analytická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
analytická chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (analytická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
analytická chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (analytická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
analytická chémia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.