Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Darina Tarcsiová (prof., PaedDr., PhD.) ID: 97407113441 EduID: 302248968

Aktuálny výpis Úplný výpis

01.09.2022

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2019

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.07.2017

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.01.2016

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
30.06.2015

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.12.2013

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
09.09.2009

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta