Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Darina Tarcsiová (prof., PaedDr., PhD.) ID: 97407113441 EduID: 302248968

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.12.2013)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.12.2013
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru
25%
Začiatok pracovného pomeru
01.12.2013
Koniec pracovného pomeru
30.06.2015

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (špeciálna pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
špeciálna pedagogika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.