Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Jana Marková (doc., PaedDr., PhD.) ID: 12299066480 EduID: 302243808

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.05.2022)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2022
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.04.2022)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2014
Koniec pracovného pomeru
30.04.2022

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.08.2012
Koniec pracovného pomeru
31.08.2014

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
4

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
4
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.