Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Jana Marková (doc., PaedDr., PhD.) ID: 12299066480 EduID: 302243808

Aktuálny výpis Úplný výpis

01.09.2022

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.05.2022

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
30.04.2022

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2019

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.07.2017

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.01.2016

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.09.2014

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2014

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.08.2012

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
09.09.2009

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta