Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Daniela Valachová (prof., PaedDr., PhD.) ID: 82257991073 EduID: 302246197

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.07.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2019
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2018
Koniec pracovného pomeru
30.06.2019

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 30.06.2019)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2018
Koniec pracovného pomeru
30.06.2019

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 17.01.2020)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2019
Koniec pracovného pomeru
17.01.2020

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2018
Koniec pracovného pomeru
31.08.2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 31.08.2018)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2018
Koniec pracovného pomeru
31.08.2018

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.04.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.04.2001
Koniec pracovného pomeru
30.04.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
95%
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2016
Koniec pracovného pomeru
31.08.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2017)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2016
Koniec pracovného pomeru
31.08.2017

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.04.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2017
Koniec pracovného pomeru
30.04.2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 31.12.2017)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2016
Koniec pracovného pomeru
31.12.2017

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.09.2017)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2017
Koniec pracovného pomeru
30.09.2017

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 20.11.2014)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
105%
Začiatok pracovného pomeru
18.11.2014
Koniec pracovného pomeru
20.11.2014

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 04.05.2015)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
218.75%
Začiatok pracovného pomeru
27.04.2015
Koniec pracovného pomeru
04.05.2015

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 25.11.2015)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
87.5%
Začiatok pracovného pomeru
23.11.2015
Koniec pracovného pomeru
25.11.2015

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 29.02.2016)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
583.33%
Začiatok pracovného pomeru
27.02.2016
Koniec pracovného pomeru
29.02.2016

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 23.11.2016)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
87.5%
Začiatok pracovného pomeru
22.11.2016
Koniec pracovného pomeru
23.11.2016

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 26.04.2017)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
140%
Začiatok pracovného pomeru
24.04.2017
Koniec pracovného pomeru
26.04.2017

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 08.06.2018)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
74.38%
Začiatok pracovného pomeru
07.06.2018
Koniec pracovného pomeru
08.06.2018

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 06.07.2022)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
192.5%
Začiatok pracovného pomeru
06.07.2022
Koniec pracovného pomeru
06.07.2022

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (výtvarná edukácia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
výtvarná edukácia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (výtvarná edukácia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
výtvarná edukácia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (didaktika umelecko-výchovných predmetov)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika umelecko-výchovných predmetov
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (didaktika umelecko-výchovných predmetov)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika umelecko-výchovných predmetov
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (výtvarná edukácia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
výtvarná edukácia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (výtvarná edukácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
výtvarná edukácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo výtvarného umenia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
učiteľstvo výtvarného umenia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (výtvarná edukácia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
výtvarná edukácia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (výtvarná edukácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
výtvarná edukácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (výtvarná edukácia (konverzný))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
výtvarná edukácia (konverzný)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo výtvarného umenia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
učiteľstvo výtvarného umenia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (didaktika výtvarného umenia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika výtvarného umenia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (didaktika výtvarného umenia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika výtvarného umenia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (didaktika umelecko-výchovných predmetov)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika umelecko-výchovných predmetov
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (didaktika výtvarného umenia)

Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika výtvarného umenia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (didaktika umelecko-výchovných predmetov)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika umelecko-výchovných predmetov
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (didaktika umelecko-výchovných predmetov)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
didaktika umelecko-výchovných predmetov
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.