Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Daniela Valachová (prof., PaedDr., PhD.) ID: 82257991073 EduID: 302246197

Aktuálny výpis Úplný výpis

01.09.2022

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
06.07.2022

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
26.11.2021

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
17.01.2020

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.07.2019

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
30.06.2019

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.01.2019

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.09.2018

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2018

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
08.06.2018

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
07.06.2018

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.05.2018

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
30.04.2018

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.01.2018

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.12.2017

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.10.2017

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
30.09.2017

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.09.2017

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2017

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
22.05.2017

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
26.04.2017

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
24.04.2017

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
23.11.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
22.11.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.09.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.05.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
30.04.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
29.02.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
27.02.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.01.2016

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
25.11.2015

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
23.11.2015

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
04.05.2015

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
27.04.2015

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
20.11.2014

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
18.11.2014

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2014

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
18.10.2012

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
28.06.2011

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.04.2001

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta