Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Stanislav Stuchlík (doc., RNDr., PhD.) ID: 19470530526 EduID: 301740174

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.08.1987)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.08.1987
Koniec pracovného pomeru

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.07.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2023
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2017)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2017
Koniec pracovného pomeru
31.08.2017

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.09.2020)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru
10%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2017
Koniec pracovného pomeru
30.09.2020

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2020
Koniec pracovného pomeru
30.06.2023

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (medicínska biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
medicínska biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.