Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Stanislav Stuchlík (doc., RNDr., PhD.) ID: 19470530526 EduID: 301740174

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.08.1987)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.08.1987
Koniec pracovného pomeru

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.07.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2023
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (medicínska biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
medicínska biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (molekulárna biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
molekulárna biológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.